Jak zostać tłumaczem przysięgłym hebrajskiego?

MIW 03.11.2016

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka hebrajskiego?


Tłumacz przysięgły to osoba, która poprzez przekład i poświadczenie dokumentów umożliwia ich złożenie w obcojęzycznych urzędach. Aby jak najbardziej uprościć życie obywateli naszego kraju, tłumacze przysięgli w Polsce zajmują się wieloma językami – od tych najbardziej popularnych, jak niemiecki czy angielski, po języki, które wydałyby się nam mniej powszechnymi. Jednym z takich języków jest liczący ponad trzy tysiące lat język hebrajski. W Polsce pracuje z nim tylko dziewięcioro tłumaczy przysięgłych.

Jak dołączyć do grona tłumaczy przysięgłych języka hebrajskiego?

Aby dołączyć do grona tłumaczy przysięgłych języka hebrajskiego, przede wszystkim należy bardzo dobrze znać ten język. Oczywiste? Nie do końca. Nie wystarczy być w stanie porozumiewać się w języku hebrajskim czy odczytywać zapisane w nim teksty. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy również bardzo dokładnie znać terminologię dotyczącą prawa, a także orientować się w jego zagadnieniach. Pomoże to zapobiec popełnianiu błędów merytorycznych w tłumaczeniu. Posiadanie wyżej wymienionych kompetencji i umiejętność wykorzystania ich musi być sprawdzona w praktyce. Kandydat na tłumacza przysięgłego języka hebrajskiego musi więc zdać specjalny egzamin, który jest niezwykle wymagający. Składa się on z dwóch etapów. Pierwszy to etap pisemny, trwający cztery godziny. W tym czasie tłumacz musi przełożyć dwa teksty z języka polskiego na język hebrajski i z języka hebrajskiego na polski. Ci, którzy uzyskają co najmniej 150 punktów na 200 możliwych przechodzą do drugiego etapu, tym razem ustnego. Egzamin ustny sprawdza umiejętności związane z dwoma typami tłumaczenia – z tłumaczeniem konsekutywnym i a vista. Pierwszy typ, tłumaczenie konsekutywne, wygląda w sposób następujący: tłumacz wysłuchuje dwóch tekstów w języku polskim podzielonych na pewne części i po usłyszeniu każdego fragmentu tłumaczy to, co usłyszał, na język hebrajski. Drugi typ tłumaczenia, czyli a vista, polega na tym, że kandydat na tłumacza przysięgłego otrzymuje dwa teksty w języku hebrajskim i musi przełożyć je na język polski. Ogromna trudność tego procesu polega na konieczności jednoczesnego czytania tekstu w jednym języku i wypowiadania jego odpowiednika w drugim języku. Dodatkowo, jeden z tych tekstów to dokument zawierający trudne sformułowania z dziedziny prawa. Przejść ten etap na pewno nie jest łatwo, a udaje się to tylko tym kandydatom, którzy uzyskują co najmniej 150 na dwieście punktów. Po zdaniu egzaminu należy zatroszczyć się o spełnienie pozostałych warunków, a są to:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju członkowskiego UE/EFTA,
  • znajomość języka polskiego,
  • ukończenie studiów wyższych,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
  • bycie niekaranym.

Osoba, która spełnia wyżej wymienione wymagania, zostaje zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych jako tłumacz języka hebrajskiego, otrzymuje swoją pieczęć i może rozpocząć praktykę.

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka hebrajskiego

Kiedy spojrzy się na wyniki egzaminów na tłumacza przysięgłego języka hebrajskiego, można doliczyć się zdawalności na robiącym wrażenie poziomie 100%! Wynik może się wydać trochę mniej imponujący, kiedy uświadomimy sobie, że od roku 2011 do egzaminu podeszły tylko dwie osoby. Na pewno były jednak doskonale przygotowane, bowiem ze wspaniałymi wynikami przeszły etap pisemny, podobny sukces odniosły podczas etapu ustnego i już obydwie rozpoczęły praktykę. Być może ilość tłumaczy, jaka przybyła w ostatnim czasie, nie jest ogromna, należy jednak pamiętać, że są to dwie osoby w skali zaledwie dziewięciu obecnie praktykujących tłumaczy przysięgłych języka hebrajskiego. Oznacza to, że w niedługim czasie liczba osób sprawujących tę funkcję wzrosła aż o prawie 30%.

Należy więc wnioskować, że pracujący w Polsce tłumacze przysięgli języka hebrajskiego to osoby kompetentne, o ogromnej wiedzy i wspaniałej znajomości języka, wykonujące swoją pracę z najwyższą starannością. W razie wystąpienia potrzeby przetłumaczenia jakiegoś dokumentu nie należy się więc obawiać, że zostanie on przełożony w sposób mało satysfakcjonujący.